• Kurumsal Kimlik Çalışması ve İnternet Sitesi
    2018 yılında kurulan Zonguldak Sanat Vakfı için kurumsal kimlik çalışması yapılmış, sanatın 7 türünün 7 renk ile simgelendiği bir amblem tasarlanmıştır. Oluşturulan bu kurumsal kimlik çerçevesinde, Vakfa ait bir internet sitesi oluşturulmuştur.