• Kömüre Giden Demiryolu
    Çalışma alanı Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini kapsayan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA), bu bölgede Doğu Ekspresi, Van Gölü Ekspresi gibi turizm amaçlı bir tren rotasının oluşturulup, oluşturulamayacağı ile ilgili bir proje raporu hazırlanmıştır. Ankara'dan Zonguldak'a kadar var olan tren hattı fotoğraflanmış, gereken kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapılmış, akademik bir araştırma yapılmış ve çıkarılan sonuçlar rapor haline getirilmiştir.