• Prestij Endüstri Ürünleri Tasarımı
    Karabük Valiliğine; misafirlerine vermek üzere özel olarak, valilik kurumsal kimliğine uyumlu prestif endüstri ürünlerinin tasarımı ve imalatı işlerini kapsamaktadır.