• Yolsuzluğun Önlemesi ve Etiğin Teşviki Animasyon Kamu Spotu ve Karakter Tasarımı
    Avrupa Birliği Projesi kapsamında T.C. Kamu Görevlileri Etik Kuruluna özel olarak emoji karakter tasarımı yapılmıştır. Bu emojiler kullanılarak "Yolsuzluğun Önlemesi ve Etiğin Teşviki" konulu kamu spotu senaryosu hazırlandıktan sonra, animasyon yöntemi ile 2 boyutlu olarak oluşturulmuştur.