• İllüstrasyon Duvar Takvimi Tasarımı
    Başkent Üniversitesinin geçmişten günümüze kadar olan süreci ile okulun bölümlerinin anlatıldığı bir konsept belirlenmiştir. Bu konsept çerçevesinde, her ay için kompozisyon oluşturularak illüstrasyon tekniği ile tasarlanmıştır. Üniversite ile ilgili bilgi toplanarak, takvim için bilgilendirme notları oluşturulmuştur.