Akare, 1997 yılında kurulmuştur. Propaganda ve halkla ilişkiler disiplininde, Türkiye’nin ilk siyasi iletişim odaklı ajansıdır. Ankara Reklamcılar Derneği üyesi ve ISO 9001 kalite yönetim standardına sahiptir. Gerek , gerekse , ve dönük tasarım çalışmalarıyla, , , ve alanlarında etkin bir “tam hizmet” ajansıdır. Kurumsal kimliğin oluşturulmasından, sponsorluk ve medya ilişkilerine kadar, ihtiyaçlarınız Akare’de belirlenir ve isabetli girişimlerin kurgulanmasıyla başlayan sürecin bütün aşamalarında kalite standartları etkindir. Fikirlerimiz, iş ortaklarımız ve kitle için değer yarattığı ölçüde anlamlıdır. Organizasyon projelerimizin, etkinlik kapsamındaki, teknik donanım, iletişim, ulaşım ve konaklama gibi her aşaması toplam kalite yönetimi anlayışıyla tasarlanır, uygulanır ve yönetilir. Organizasyon öncesi ve sonrasında bilimsel araştırma yöntemleri uygulanır. Hedef kitlelerin profiline uygun çözüm ve değerlendirme yöntemleriyle uygulamalarımızdaki başarı ölçülür. Temel felsefemiz, kalite standartları ve yaratıcılık ekseninde hedefe ulaşmaktır. Kitlesel mesajlarımız, iletişim tasarımının gerektirdiği yalınlık ve anlaşılabilirlik ölçütlerinde hazırlanır. Basit zordur. Her mesaj yalın ve anlaşılabilir olmak zorundadır. Günümüzde, propaganda, iletişim ve halkla ilişkiler, gerek tasarım, gerekse süreklilik boyutunda, kurumlar ve kişiler için yaşamsal önem kazanmıştır. İktidarı hedefleyen, en yukarıda olmak isteyen kurumların öncü stratejisi, gündemde etkin ve sürekli yer almak olmalıdır. Değişen toplumsal koşullarda kamuoyu desteğini sağlamak, profesyonel destekle mümkündür. Bir insanın günde ortalama dört bin reklam mesajıyla karşı karşıya kaldığı bir ortamda, isabetli ve çarpıcı mesajların oluşturduğu farkındalık ve geri dönüşümün sürekliliği başarı anlamına gelir. Akare, disiplin odaklı hizmet anlayışı, siyasal iletişim alanında uzman ekibi ve fark yaratan stratejileriyle yanınızdadır.